Bronfiche: Bevolkingsregister – Stad Gent

1.     Naam

Bevolkings- en vreemdelingenregister Stad Gent (kort: bevolkingsregister)

2.     Beschrijving databron

Het bevolkingsregister is een systeem van bevolkingsboekhouding waardoor inzicht ontstaat in de omvang en samenstelling van de bevolking van een gemeente. Gegevens uit de bevolkingsregisters van de gemeenten worden samengebracht in het rijksregister (nationaal register): geboorten, overlijdens, wijzigingen van verblijfplaats, maar ook huwelijken, enz., alsook bepaalde eigenschappen zoals nationaliteit en geboortedatum.

3.     Beperkingen databron

 Het bevolkingsregister is geen steekproef maar een administratieve databank met daarin de wettelijke bevolking van de gemeente.

Het bevolkingsregister geeft de ‘bevolking de jure’ weer; de wettelijke bevolking zoals geregistreerd in de registers van de burgerlijke stand van de gemeenten. Daarnaast heb je de ‘bevolking de facto’; de feitelijke bevolking, waarin ook niet geregistreerde personen zitten (zoals bijv. studenten, mensen die in een andere gemeenten hun domicilie hebben, personen ingeschreven in het wachtregister…). Op die manier krijg je een onderschatting van de bevolking. Andersom kan in het bevolkingsregister een overschatting ontstaan doordat personen die naar het buitenland verhuisd zijn dit niet gemeld hebben bij de gemeente en zich dus nog in de wettelijk geregistreerde bevolking bevinden. De laatste jaren werden de bevolkingsregisters degelijk geschoond, vooral door de vernieuwing van de identiteitskaarten.

Het bevolkingsregister is een computerbestand dat wordt beheerd in real-time. In februari wordt er een extract genomen op datum 01/01  van het huidig jaar. De reden waarom enkele weken wordt gewacht voor de extractie, is omdat tegen dan ook alle bewegingen (bv. geboorte, sterfte, verhuisbeweging…) verwerkt zijn in het register. Bijv. voor de aangifte van een geboorte is een termijn van 15 dagen van kracht.

4.     Actualisatie

Jaarlijks (toestand 01/01)