Bronfiche: ADSEI Fiscale statistiek

1.     Naam

Fiscale statistiek van de inkomsten onderworpen aan de belasting van de natuurlijke personen.

http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/arbeid_leven/fisc

2.     Beschrijving databron

De fiscale statistiek van de inkomens wordt opgesteld op basis van de aangiften in de personenbelastingen. Het gaat daarbij telkens om de inkomens van het jaar voorafgaand aan het aanslagjaar.

3.     Beperkingen databron

 

4.     Actualisatie

Jaarlijks