Bronfiche: Wachtregister

1.     Naam

Wachtregister Stad Gent.

2.     Beschrijving databron

Het Wachtregister maakt deel uit van het Bevolkingsregister Stad Gent. Het bevolkingsregister is een systeem van bevolkingsboekhouding waardoor inzicht ontstaat in de omvang en samenstelling van de bevolking van een gemeente. Gegevens uit de bevolkingsregisters van de gemeenten worden samengebracht in het rijksregister (nationaal register): geboorten, overlijdens, wijzigingen van verblijfplaats, maar ook huwelijken, enz., alsook bepaalde eigenschappen zoals nationaliteit en geboortedatum.

Het aantal asielzoekers wordt gehaald uit het Wachtregister, het aantal inwoners (officiŽle bevolking) wordt gehaald uit het Bevolkingsregister.

3.     Beperkingen databron

 

4.     Actualisatie

Jaarlijks